Boligskap


Kursdetaljer


  • Omfang: 1 dag
  • Målgruppe: lærlinger
  • Innhold: praktisk tilkopling av tilknytingsskap og sikringsskap for bolig, metode A

Utbytte:

  • Kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere de ulike fordelingssystpemene fra inntak til belastning med tilhørende målearrangement
  • Dimensjonere inntakskabel og vern
  • Vurdere effektfaktoren i hvert anlegg ut ifra størrelse til eier av anlegget
  • Forklare sine valg underveis i arbeidet
  • Bruke utstyr riktig og kunne beskrive dette for kursholder
  • Kurset skal gi en god forberedelse til fagprøven

Ta med: Håndverktøy og måleinstrument