EL-Energi VG2


Kursdetaljer


  • Kurset er for de som ikke har tilstrekkelig teori bakgrunn for å gå opp til fagbrev etter hvert, eller for å begynne på restteori VG3
  • Fra høsten til slutten av mai har vi to dagers samlinger med teori, preget av grunnleggende elektroteori. Inneholder Elektriske anlegg, Automatiserte anlegg og kommunikasjonsanlegg – Ekom
  • Så langt har dette vært ett kurs som har vært gjennomført annen hvert år, men her tilpasser vi hyppigheten etter antall elever. Gjennomføringsplan for undervisningen foreligger i august de årene undervisningen avholdes
  • Undervisningen fører frem til en av relevante eksamener på VG2 nivå