Elektriker VG3


Kursdetaljer


  • Kurset er tilrettelagt for de som vil utdanne seg til elektriker fagbrevet.
  • Fra september til juni er det lagt opp samlinger på 2 dager hver 3.uke
  • Her gjennomgås relevant teori og praktiske oppgaver som skal gi bedre forståelse for hva som
    kreves for å bli elektriker
  • Praktiske trening som gjennomføres er tilknytingsskap, sikringsskap, sluttkontroll, feilsøking og
    motor.
  • Undervisningen gjennomføres årlig med innkallelse for hvert skoleår i juni
  • Undervisningen fører frem mot eksamen i elektriker faget ELE03-03 (tidligere ELE3002)

 

Ta med:
PC, skrivesaker, kalkulator, linjal, montørhåndbok og NEK 400