Fallsikringskurs


Kursdetaljer


  • Kurset varer i en halv dag
  • Her er vi innom relevante forskrifter og lover, arbeidsmiljø og HMS, Sikkerhet
  • Utstyr for fallsikring med oppbevaring og vedlikehold. Forankring og henge traume.
  • Kurset har avsluttende eksamen, kurset skal gi deg nyttig kunnskap og bevist gjøring. Skader og ulykker skal unngås.