Grunnleggende elektro


Kursdetaljer


  • Målgruppe: tavlemontører
  • Omfang: 1 dag

Innhold:

  • Ohms lov
  • Elektro teknikk
  • Repetisjon fra VG2
  • Sluttkontroll

Utbytte:

  • Repetisjon fra tidligere undervisning på VGS
  • Kunne bruke måleinstrument og gjøre grunnleggende sluttkontrollmålinger
  • Dokumentere kabel og vern
  • Kunne regne ut belastninger, effekter, spenning og strøm bruk