Grunnleggende pls forståelse


Kursdetaljer


  • Målgruppe: lærling
  • Omfang: 1 dag

Innhold

  • Hva er en pls
  • Logiske symboler
  • Ladder programmering
  • Programmering av en oppgave med simens logo

Utbytte

  • Grunnleggende forståelse pls
  • Kunne bruke pls til enkle programmerings oppgaver
  • Kunne lese et pls program og bruke denne kunnskapen i feilsøking.