Kulde og varmepumpe


Kursdetaljer


  • Kurset varer i to dager.
  • Forberedelse før fagprøve.
  • Gjennomføring og planlegging.
  • Vurderingskriteria.
  • Gjennomgang av relevant teori med risikovurdering og sluttkontroll.
  • Kurs avholdes etter nærmere avtale på når læretiden avsluttes.