Frekvensomformer


Kursdetaljer


 • Målgruppe: lærling
 • Omfang: 1 dag
 • Krav: Ha gjennomført motorkurs eller vg 3 restteori undervisning eller annen relevant erfaring med motoranlegg.

Innhold

 • Motoranlegg med frekvensomformer
 • Repetisjon skjemategning
 • Frekvensomformer oppbygging, valg, virkemåte og kobling
 • EMC problematikk ved bruk av frekvensomformer
 • Styring av frekvensomformer
 • Nødstoppreleer virkemåte og bruk.
 • Feilsøking på frekvensomformer anlegg.
 • Praktisk kobling av en frekvensomformer med programmering.

Utbytte

 • Kunne forstå oppbyggingen og virkemåte samt muligheter for bruk.
 • Kunne sette opp en frekvensomformer med minimums innstillinger for bruk.
 • Kunne koble opp et enkelt anlegg.
 • Forstå bruken av nødstopp rele og hvordan denne tegnes i skjemaer.
 • Kunne ha forståelse for feilsøking på anlegg med frekvensomformer.
 • Kurset gir en generell forståelse, vi går ikke gjennom de ulike produsentene.

Ta med

Eget håndverktøy (eks. skrutrekkere og avbitertang) og måleinstrument