Personløfter


Kursdetaljer


  • Kurset varer i én dag.
  • Her er vi innom relevante forskrifter og lover, arbeidsmiljø og HMS, Sikkerhets teori, kontroll og vedlikehold på utstyret.
  • Praktisk bruk av og i en personløfter
  • Kurset avslutter med en eksamen som gir ett sertifikat med gyldighet, inntil man mister det ved uskikket bruk.