Sluttkontroll – dokumentasjon av elektriske anlegg


Kursdetaljer


 • Målgruppe: lærlinger
 • Omfang: halv dag

Innhold: 

 • Gjennomgang av 5 sikre
 • Dokumentasjon av anlegg ved bruk av 5 sikre
 • Praktiske målinger
  • Kontiuitetsmåling
  • Isolasjonsmåling
  • Test av jordfeilbryter
  • Minste kortslutningsstrøm
  • Feilsøke sikringsskap

Utbytte

 • Kurset skal gi lærlingen innsikt i hvordan man skal dokumentere et elektrisk anlegg
 • Bruke de 5 sikre og forstå målingene som utføres
 • Kunne forklare måleresultater og sette disse opp mot beregninger og krav i NEK 400

Ta med: eget måleinstrument for å få mest mulig utbytte av kurset