Stillas/stiger


Kursdetaljer


  • Kurset varer i en halv dag
  • Her er vi innom relevante forskrifter og lover. Innføring i aktuelle stillas med gjennomgang av monteringsveiledninger. Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas.
  • Prosedyrer, godkjenning og merking av stillas.
  • Kurset har avsluttende eksamen, kurset skal kvalifisere deg til sikker bruk.