Tavlebygger


Kursdetaljer


  • Kurset varer i én dag.
  • Hva må gjøres før oppmelding til fagprøve.
  • Gjennomføring og planlegging.
  • Vurderingskriteria.
  • Gjennomgang og visning av prøvestasjon.
  • Repetisjon av grunnleggende teori på dokumentasjon kabler og vern, skjemateknikk og tavlenormen.
  • Kurs avholdes på høsten/vinteren etter nærmere avklaring om behov.