Telekommunikasjonsmontør VG3


Kursdetaljer


  • Kurset er tilrettelagt for de som er i lære og skal ta fagbrev i Telekommunikasjonsfaget.
  • Her gjennomgås relevant teori og praktiske oppgaver som skal gi bedre forståelse for hva som kreves i faget
  • Fra august til desember er det lagt opp samlinger på 2 dager ca hver 2.uke
  • Så langt har dette vært ett kurs som har vært gjennomført annen hvert år, men her tilpasser vi hyppigheten etter antall elever. Gjennomføringsplan for undervisningen foreligger i juni de årene undervisningen avholdes.
  • Undervisningen fører frem til en eksamen i Telekommunikasjonsfaget TEL3002. Ny læreplan fra 1.8.2022, fra høst 2023 ny eksamenskode TEL3103