Telekommunikasjonsmontør


Kursdetaljer


  • Kurset varer i en halv dag.
  • Hva må gjøres før oppmelding til fagprøve.
  • Gjennomføring og planlegging.
  • Vurderingskriteria.
  • Gjennomgang og visning av prøvestasjon.
  • Repetisjon av grunnleggende teori relevant for faget.
  • Kurs avholdes på høsten og på vinteren.