LA DRØMMEN GÅ I OPPFYLLELSE
PÅ 1-2-3

Som skoleelev finner du din bedrift, stedet hvor du ønsker å jobbe og søker plass. Når du har gjort en avtale om læreplass, tar bedriften kontakt med oss og vi ordner med kontrakt. Vi gir deg en god start i bedriften din og er med deg hele veien fram til fagbrevet.


Scroll

ELFOB i tett samarbeid med bedrift og den enkelte lærlig

I dag har ELFOB ca. 150 medlemsbedrifter og administrerer nærmere 400 lærekontrakter. Det er ELFOB som tegner lærekontrakten og står ansvarlig for oppfyllelse av denne.

Det er bedriften hvor lærlingen arbeider som har arbeidsgiveransvaret og ansvaret for den praktiske delen av opplæringen.

Hvordan har dine år som lærling vært?

Det å være lærling er egentlig en morsom jobb, det går ifra å være oppe i lift til å gå i krypkjeller.

Det er et veldig mannsdominert yrke, men jeg ser jo det, og opplever, at de jentene som velger dette blir veldig fort fornøyde.

Mer blanding gjør det bedre for alle parter.

– Linn Helen Langvad Johansen

Fagprøve – retningslinjer og dokumentasjon

ELFOB Prøvestasjon har 8 prøveplasser for elektriker, 1 prøveplass for telekommunikasjonsmontør og 1 prøveplass for tavlemontør. I tillegg til prøveplassene har prøvestasjonen lager og spise/arbeidsrom. Prøvenemndene har egne rom for eksaminasjon av kandidatene.

DOKUMENTASJON ELEKTRIKER (dropbox)

Energimontør har egen prøvestasjon i container som kan flyttes rundt til bedriftene.
ELFOB har også stolper for linjearbeid.

DOKUMENTASJON TAVLEMONTØR (dropbox)

DOKUMENTASJON TELEKOM (dropbox)

DOKUMENTASJON AUTOMATIKER (dropbox)

Finn din nærmeste lærlingbedrift

Finn lærlingplass hos en av våre 150 medlemsbedrifter.

Vis bedrifter