Elektroreparatør

Elektrisitetvedlikeholdes

En elektroreparatør utfører bl.a. til- og frakobling på en- og trefase effektuttak feilsøking, funksjonstesting og reparasjoner av elektriske maskiner, apparater, motorer og transformatorer med ulike energisystemer samt elektrisk drevne apparater basert på induksjons- og mikrobølgeprinsippet installasjon, igangsetting og reparasjon av ulike gassdrevne varme- og kuldeapparater.


Scroll

Hva gjør en elektroreparatør?

Kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted, en autorisert elektroinstallatør eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidet utføres på verkstedet eller ute hos kunden der arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer.

Arbeidsoppgavene krever evne til selvstendighet og samarbeid med andre fagarbeidere. Du må kunne yte god service. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må være nøyaktig, forsiktig og ha ansvarsfølelse. Ordenssans og godt håndlag er viktige egenskaper