Elfob

I Orkidehøgda har vi to øvings og treningslokaler, nr 3 og nr 10

der lærlinger kan utøve fagene sine mer praktisk.


Scroll

Elfob

er opptatt av å ha god plass – med arenaer der sosial kontakt knyttes og bygges. Arenaer for mange faglige diskusjoner

Orkidehøgda 10

Dette er vårt hovedbygg med kontorplasser, undervisning og prøvestasjoner for de 4 fagene vi har. (Elektriker, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør og automatiker).

Her foregår også mesteparten av våre praktiske kurs og introkurs.

Her er det lagt opp til et fellesarena hvor man kan bygge relasjon til andre medlærlinger og fotballspill.

Se flere bilder fra Orkidehøgda 10.

Orkidehøgda 3

I orkidehøgda 3 har vi over 400kvm øving- og treningslokaler, der lærlingene kan utøve fagene sine mer praktisk med gode undervisningsmuligheter.

Elfob er opptatt av å ha god plass med arenaer der sosial kontakt knyttes og bygges. Arenaer for mange faglige diskusjoner.

Se flere bilder fra Orkidehøgda 3.