Ventilasjonstekniker

Jobber med ute- og inneklima og energibesparende tiltak

Som ventilasjonstekniker kan du få jobb i små eller mellomstore bedrifter som utfører ventilasjonsarbeid på offentlige og private bygg, anlegg og boliger.


Scroll

Hva gjør en ventilasjonstekniker?

Ventilasjonsteknikeren jobber med ute- og inneklima og energibesparende tiltak i boliger og næringsbygg.

Du jobber med:

  • igangkjøring og innjustering av ventilasjonsanlegg
  • drift, service og vedlikehold av klimainstallasjoner
  • tilkobling og programmering av styringssystemer
  • inneklimavurdering og energivurdering av klimainstallasjoner
  • produksjon av elementer som skal sikre bygninger mot klima-
    og miljøskader, som for eksempel vind, snø, varme og fukt.
  • tegninger og beskrivelser

Ventilasjonsarbeideren må ha kunnskap om byggtekniske konstruksjoner og gode fagkunnskaper innen elektro, kjøling og automasjon. Du må kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også i samarbeid med andre fagfolk. Du bør ha godt håndlag.