Introduksjonskurs Elfobs


Kursdetaljer


 • Overgangen skole til arbeid
 • Arbeid, hvordan opptrer man
 • Arbeidstid, viktig kunne klokka
 • Læreplan/Kompetansemål i de forskjellige fagene
 • Forventinger, både dine og bedriftens
 • Bistand, hjelp skal du få
 • Holdninger
 • Plikter og rettigheter i læreforholdet
 • Trivselsfaktorer og HMS
 • Dokumentasjon av læretiden
 • Fagprøven