El-fagenes
Opplæringskontor Buskerud

 Vår godkjenning er gitt av fylkene Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet.

I dag har ELFOB ca. 150 medlemsbedrifter og administrerer over 400 lærekontrakter. Det er ELFOB som tegner lærekontrakten og står ansvarlig for oppfyllelse av denne. Det er bedriften hvor lærlingen arbeider som har arbeidsgiveransvaret og ansvaret for den praktiske delen av opplæringen.


Scroll

ELFOB ble stiftet i 1997 og er eid av medlemsbedriftene. Vi er godkjent opplæringskontor i elektrofagene i fylkene Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet.

Ansatte i Elfob

I dag har ELFOB ca. 150 medlemsbedrifter og administrerer over 400 lærekontrakter. Det er ELFOB som tegner lærekontrakten og står ansvarlig for oppfyllelse av denne. Det er bedriften hvor lærlingen arbeider som har arbeidsgiveransvaret og ansvaret for den praktiske delen av opplæringen.

ELFOB styres av et styre valgt av medlemsbedriftene og har syv ansatte (i 6,5 stilling).
Daglig leder Frank I. Guneriussen, driftskoordinator Anne Ingvild Finstad og opplæringskonsulentene Tom Erik Fodstadhagen, Audun Karlson, Ole E. Bye, Sabine Lutterbach og kontorlærling Inger Helen Andersen.

Hovedoppgaver:

 • Rekruttering
 • Informasjon til ungdomskoler og videregående skoler
 • Formidling av læreplasser
 • Lærekontrakt
 • Opplæringsbok
 • Oppfølging av halvårlige vurderingssamtaler
 • Oppfølging og assistanse til bedrift og lærling
 • Utplassering og omplassering når det kreves
 • Organisering, gjennomføring og oppfølging av restteoriundervisning
 • Kurs før fagprøve samt andre relevante kurs
 • Oppmelding til fagprøve
 • Administrere fagprøvene

ELFOB er godkjent som lærebedrift og tegner lærekontrakter i bl. andre følgende fag:

 • Automatisering
 • Elektriker
 • Energimontør
 • Elektroreparatør
 • Tavlemontør
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Kulde- og varmepumpemontør

Ansatte

Her finner du info og kontaktinformasjon til ansatte i Elfob