Kulde- og varmepumpemontør

Praktiske arbeidsdager i et fagfelt i utvikling

Kulde- og varmepumpemontører regulerer prosesser innen kjøling og varme. Dette er viktig kompetanse hos en rekke ulike bedrifter i Norge i dag.

Hva gjør en kulde- og varmepumpemontør?

En kulde- og varmepumpemontør har oppgaver på en rekke ulike områder. Arbeidsoppdragene er innen alt fra transport og lagring av næringsmidler og komfort – til datakjøling. Alle matvarebutikker har denne type installasjoner som må vedlikeholdes og følges opp. Mange aktører i industrien har også prosesser som må reguleres av en kulde- og varmepumpemontør. Som kulde- og varmepumpemontør kan du jobbe i både små bedrifter og for større kjeder og virksomheter.

Hvem passer til å bli kulde- og varmepumpemontør?

For å jobbe som kulde- og varmepumpemontør er det lurt å være glad i en praktisk arbeidshverdag. Arbeidsdagene din kan variere mellom lengre arbeidsoppdrag til å være raskere hasteoppdrag. Dette er et teknisk fag som fremdeles utvikler seg videre, noe som gjør dette yrket ekstra interessant for deg som er teknisk interessert.

Hva tjener en kulde- og varmepumpemontør?

For faglærte kulde- og varmepumpemontører ligger en gjennomsnitts årslønn på 603 000 kr. For lærlinger er årslønnen rundt 270 840.
(Tall fra SSB 2024, via utdanning.no)

nærbilde av kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Hvorfor valgte du å bli kulde- og varmepumpemontør?

Fordi det virket interessant. Helt siden mitt første år på videregående har jeg synes kjølesystemer har vært veldig spennende. Det har vært en lærerik læretid og jeg har blitt tatt godt imot av alle i bedriften. Jeg tror mine jobbmuligheter er gode i fremtiden.

Henning Lehn

Ønsker du mer informasjon om hvordan det er å være lærling?

Les mer om læretiden
elektrofag lærling

Hva vil du bli?

Les mer om elektrofagene