Telekommunikasjonsmontør

Jobb med fremtidens teknologi

En telekommunikasjonsmontør har en variert arbeidsdag – fra å jobbe i store høyder, på skip eller inne på ulike drifts-, installasjons eller serviceoppdrag.

Hva gjør en telekommunikasjonsmontør?

Velger du å utdanne deg til telekommunikasjonsmontør, får du en variert arbeidsdag. Du planlegger, bygger ut, installerer og drifter telefonsentraler, kabel-TV, datanett og alarm- og sikkerhetsanlegg. For å kunne jobbe som telekommunikasjonsmontør bør du ha normalt fargesyn – og kunne tåle å arbeide i høyder, ettersom du kan ha arbeidsdager i master for å bygge ut mobilnett, radio eller TV-kringkasting.

Hvem passer til å bli telekommunikasjonsmontør?

Dersom du er en systematisk og nøyaktig person, vil du trives som telekommunikasjonsmontør. Når du skal jobbe med feilsøking og reparasjoner er det også viktig å kunne tenke logisk og ha en god vurderingsevne.

Hva tjener en telekommunikasjonsmontør?

Gjennomsnittet på årslønnen til en faglært tele- og IKT-installatør i Norge ligger på 491 280 kr. Som lærling ligger årslønnen lavere ettersom du jo er i lære. Hvis vi ser på hele læretiden sammen ligger snittlønnen på ca. halvparten av lønnen til den faglærte. Men her er det også viktig å huske på at startlønnen som lærling er en del lavere enn dette. (Tall fra SSB 2024, via utdanning.no)

telekommunikasjonsmontør i arbeid nærbilde

Hvorfor valgte du å bli telekommunikasjonsmontør?

Faget telekommunikasjonsmontør er veldig variert, og jeg jobber med mye forskjellig. Jobben er både utfordrende og gir en god følelse når jeg mestrer de oppgavene jeg har fått. Det er et veldig sikkert valg jeg har tatt – elektro er jo fremtiden!

Kasper

Ønsker du mer informasjon om hvordan det er å være lærling?

Les mer om læretiden
elektrofag lærling

Hva vil du bli?

Les mer om elektrofagene