Automatiker

Jobb med installering, reparasjon og vedlikehold av smarte løsninger

Automatikeren setter opp prosesser som skal styres og reguleres. Jobber gjerne i bygninger og i industrien der prosesser, produksjon og annet skal styres og reguleres.

Hva gjør en automatiker?

Automatikere jobbere med alt fra mekanikk og elektronikk til data og fysikk. Jobben din som automatiker er å få ulike maskiner og systemer til å fungere riktig og helt av seg selv. I arbeidshverdagen din jobber du både med drift, vedlikehold og automatisering av systemer og prosesser. Dette kan være termostatstyrt oppvarming eller automatisering av produksjonsanlegg.

Hvem passer til å bli automatiker?

Som automatiker kan du jobbe mye ute i felt – jobben passer med andre ord for deg som ønsker en variert arbeidshverdag som ikke alltid er inne på et kontor. Når det kommer til egenskaper vil det være nyttig å ga en god systemforståelse og en interesse for ny teknologi.

Hva tjener en automatiker?

Gjennomsnittslønnen til en automatiker ligger på 653 760 kr i året. Som lærling har du noe lavere lønn enn dette. Hele læretiden sett sammen vil gi en gjennomsnittsinntekt på ca. halvparten av dette – men i starten av læretiden vil lønnen din ligge på et noe lavere nivå enn dette.
(Tall fra SSB 2024, via utdanning.no)

automatiker i arbeid

Hvorfor valgte du å bli automatiker?

Faget er under konstant utvikling, så du vil aldri bli arbeidsledig. Å være lærling er veldig spennende, dagene er veldig varierte og du møter mange mennesker og alle vil gjøre det best mulig for deg.

Adrian Løff Witte

Ønsker du mer informasjon om hvordan det er å være lærling?

Les mer om læretiden
elektrofag lærling

Hva vil du bli?

Les mer om elektrofagene