For bedrifter

Våre medlemsbedrifter former fremtidens fagarbeidere innen elektro

Elfob har allerede 150 bedrifter med på laget vårt som medlemsbedrifter. Sammen får vi vist mulighetene elektrofagutdanning gir til unge som skal velge studieretning, og etablert en god formidling av lærlinger i hele regionen.

Vi er godkjent som lærebedrift og tilbyr lærekontrakter i flere fagområder, inkludert automatisering, elektriker, energimontør, elektroreparatør, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, og kulde- og varmepumpemontør.

Ønsker dere å bli medlemsbedrift i Elfob?
Ta kontakt med oss

lærlinger som har bestått fagprøve i elektrofag
elektrolærlinger som arbeider

Samarbeid mellom lærebedrift og Elfob

Vi i Elfob har god oversikt over hele utdanningsløpet for de som velger elektrofag. I dette ligger også kunnskap om hvilke retningslinjer dere som bedrift skal følge, og vi kan hjelpe dere med en hel del administrative oppgaver innen ansettelse og gjennomføring av fagprøve.

Som medlemsbedrift kan vi være en viktig ressurs for dere innen rekruttering, lærekontrakt, opplæringsbok, oppfølging av halvårlige vurderingssamtaler, organisering og gjennomføring av restteoriundervisning, kurs før fagprøve og andre relevante kurs, samt oppmelding til og administrasjon av fagprøve.