Kurs

Introduksjonskurs, restteori, fagprøvekurs og praktiske fagkurs

Vi i Elfob arrangerer ulike praktiske og teoretiske kurs for dere som er i læretid hos bedrift. Kursene er nyttig for deg som skal ta fagprøven om ikke lenge, men passer også som faglig påfyll som er supplerende for bedriften.

I Mjøndalen har vi fine rom og arealer tilrettelagt for læring og praktisk trening på fagene. For de fagene som skal ha VG3 i løpet av læretiden gjennomføres den undervisningen i Mjøndalen, i tillegg til at vi også gjennomfører undervisning på Gol og i Hønefoss.

Har du spørsmål om kursene kan du kontakte en av våre opplæringskonsulenter.

to elektrikere i lære

Kursoversikt

Alle våre lærlinger skal gjennom en rekke kurs i starten av læretiden. Disse kursene gjennomføres gjerne i august-september det året du starter som lærling. I tillegg til disse holder vi fagspesifikke kurs i løpet av læretiden. Hvilke kurs du skal ta når får du informasjon fra oss om når du starter som lærling.

Felles introduksjonskurs

  • Introkurs
  • FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)
  • Varmearbeider-kurs
  • Stillas-kurs
  • Lift-kurs
  • Kurs om håndtering av farlige verktøy