Fagprøven

Her finner du svar på en rekke spørsmål om fagprøven og hvordan du best forbereder deg til denne.

Når tar man fagprøve?

Du kan ta fagprøven tidligst tre måneder før læretiden din er ferdig, men dette forplikter at du har oppfylt kriteriene for å kunne gå opp tidligere. Dette blir nærmere avtalt mellom lærling, bedrift og Elfob.

Hvordan kan jeg øve meg til fagprøven?

Elfob tilbyr egne fagprøvekurs i forkant av den virkelige fagprøven. Kursene vi holder har varierende omfang og er avhengig av faget. Våre forberedende kurs blir gjennomført etter nærmere avtale for det enkelte fag.

Hvilken karakter kan jeg få på fagprøven?

Karakterene som gis på fagprøve er «Bestått» eller «Bestått meget bra». Dersom man ikke består prøven får man karakteren «Ikke bestått».

Hvor skal jeg ta fagprøven?

Fagprøven holdes enten på en prøvestasjon eller ute på en jobb.

Hva består fagprøven av?

En fagprøve består av de fire delene planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og til slutt egenvurdering. Hele fagprøven går normalt over 4-8 dager. Sensor vurderer den fullstendige besvarelsen din og ser etter at ditt løsningsforslag stemmer overens med lovverk, aktuelle forskrifter og produktbeskrivelser.

Retningslinjer og dokumentasjon

ELFOB Prøvestasjon har 8 prøveplasser for elektriker, 1 prøveplass for telekommunikasjonsmontør og 1 prøveplass for tavlemontør. I tillegg til prøveplassene har prøvestasjonen lager og spise- / arbeidsrom. Prøvenemndene har egne rom for eksaminasjon av kandidatene.