Olkweb for lærlinger
og bedrifter

Oppfølging og dokumentasjon i Olkweb

Vi bruker Olkweb for å følge opp og dokumentere at læretiden foregår etter læreplanen. Olkweb er et nettbasert verktøy – og du kan bruke verktøyet med en egen app.

Vi som opplæringskontor skal sammen med deg og bedriften du er ansatt i sikre at du går gjennom læretiden og når alle målene som læreplanen angir. Din lærebedrift står for den praktiske delen og Elfob for den teoretiske.

Både du som lærling og bedriften du jobber i, får en introduksjon fra oss om Olkweb ved oppstarten av læretiden. I Lærlingheftet (se under) finner du også en detaljert bruksanvisning til hvordan du bruker Olkweb for å dokumentere casene dine i læretiden.

Du finner mer informasjon og fremgangsmåte i Brukermanual for faglig leder (PDF).

Er du lærling?