Olkweb

ELFOB ønsker deg som lærling velkommen
og lykke til med ditt meget gode yrkesvalg.


Scroll

Du er for oss hovedpersonen

Vi som opplæringskontor (ELFOB), sammen med bedriften du er ansatt og deg skal vi gjennom læretiden nå alle målene som læreplanen angir – du er for oss hovedpersonen. Din lærebedrift står for den praktiske delen og Elfob for den teoretiske. Vi er dine støttespillere, det er ett sterkt ønske at du får det fagbrevet du nå har din læretid i.

Som en del av tilretteleggingen for deg som lærling har ELFOB utarbeidet et hefte som du finner lenger ned på siden her. Heftet gir deg en del generelle opplysninger og en innføring i dokumentasjonssystemet som du må benytte. Dette skal hjelpe deg til å følge opp at du får opplæringen som er nødvendig på din vei til fagbrev.

ELFOB har også prøvestasjon for elektriker, telekommunikasjonsmontør, tavlemontør og energimontør hvor fagprøve avlegges ved utløp av læretid.

Vi ønsker deg lykke til med læretiden og veien fram til fagprøven!

Case:

  • Ved lærefag med normalt 2,5 år læretid minimum 100 case i løpet av læretiden. Disse skal være fordelt ved minimum 20 case pr halvår
  • Ved læretid lengre enn 2,5 år, 20 stk. case pr. halvår
  • Ved andre variasjoner vurderer vi og gir beskjed til lærling og faglig leder
  • Det skal føres case på noen restteori oppgaver, beskjed om hvilke vil bli gitt av  opplæringskonsulent.
  • Ved lærefag med normalt 2 år læretid minimum 80 case i løpet av læretiden. Disse skal være fordelt ved minimum 20 case pr halvår. Om ikke annet er avtalt.
  • Ved lærefag med normalt 1,5 år læretid minimum 60 case i løpet av læretiden. Disse skal være fordelt ved minimum 20 case pr halvår. Om ikke annet er avtalt.

Du logger inn i Olkweb her: https://v3.olkweb.no/elfob
Du kan laster ned Olkweb appen både i AppStore og Play Butikk

Brukermanualer

Last ned våre brukermanualer her: