Introduksjonskurs spesial


Kursdetaljer


  • Spesialkurs som i første omgang henvender seg til Energimontør faget.
  • Gjennomføres som en del av introduksjonskursene.

MOTORSAG
Innhold: Varighet halv dag. o Risikovurdering og sikkerhet ved bruk av motorsag. Hva er påkrevet av verne utstyr. Vedlikeholdsbehov på motorsaga. Grunnleggende opplæring i bruk av motorsag, samt ikke minst fare momenter ved bruk.

STOLPEKURS:
Innhold: Varighet én dag. Lover, normer og sikkerhet ved klatring i stolper. Hvilke kontroll rutiner er påkrevet på utstyret, samt hvilke krav stilles til oppbevaring og vedlikehold på utstyret. Vi er også innom evakuering med smartline og generelt risikovurderinger er nødvendig ved arbeid i stolpe. Kurset fører frem til kursbevis som gjelder i 12 måneder.

LIFT Class C1, bilmontert:
Innhold: Varighet én dag. Teoretisk om løfte anordningen, samt instruksjon og øvelse i bruk. Veiledning på hvordan unngå farer. Kurset fører frem til en eksamen som gir sertifikat på liften.