Varmearbeider


Kursdetaljer


  • Kurste varer i én dag.
  • I arbeidet vil man komme bort i situasjoner der håndtering av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr er i bruk. DA er det påkrevet med sertifisering for å kunne gjøre slikt arbeid.
  • Kurset er innom brannteori, lover og forskrifter, sikkerhetsutstyr, brannvern tiltak, opptreden ved brann m.m..
  • Praktisk øving med brann og slukking gjøres.
  • Kurset avslutter med en eksamen som gir ett sertifikat med gyldighet på 5-fem år.