Automatiker

Elektrisiteten må reguleres
og styres

Automatikeren setter opp prosesser som skal styres og reguleres. Jobber gjerne i bygninger og i industrien der prosesser, produksjon og annet skal styres og reguleres.


Scroll

Hva gjør en Automatiker

Prosesser som skal styres består gjerne av følere og givere som vil fortelle oss temperaturer eller at så langt kan du åpne eller stenge.

Reguleringen gir oss ventilasjonsanlegg i bygninger som gjør det behagelig å være i dem. I industrien handler reguleringen om at produksjonen sikres å utføres på en planlagt måte, så sluttproduktet blir som forutsatt.

Hvorfor  valgte du å bli automatiker?

Fordi faget er under utvikling konstant, ny elektronikk vil jo komme hele tiden.

Du vil aldri være arbeidsledig.

Alt du kan se og styre er en del av min hverdag, du får være med å finne nye løsninger og bruke kroppen.

Å være lærling er veldig spennende, dagene er veldig varierte og du møter mange mennesker og alle vil gjøre det best mulig for deg.

Adrian Løff Witte, Kongsberg